Vi prioriterer å fokusere på verdige forhold for arbeidere, så vel som miljøvennlighet og dyrevelferd.

Vi holder hele tiden et øye med våre produsenter og sørger for at de møter våre strenge krav for både arbeidere og miljø. En av våre mange krav er blant annet at de må være ISO-sertifisert. Hos Kingsland har vi våre egne kvalitetskontrollører, noe som betyr at all produksjon kontrolleres jevnlig gjennom hele året av våre egne folk. Vi bruker ikke en tredjepart til disse oppgavene, noe som ellers er normalt i bransjen.

Av prinsipp vil Kingsland aldri produsere produktene sine i såkalte “lavkostnadsland”, slik som Bangladesh, Kambodsja, Vietnam etc. D‍et er nettopp fordi d‍et er så vanskelig å gjennomføre en skikkelig kontroll i disse landene. Våre kunder kan alltid sjekke hvor klærne våre er produsert, d‍et står nemlig skrevet på merkelappen.

 

 

Emballasje: 
Kingsland bestreber å bare bruke resirkulerbar emballasje samt aldri bruke unøvendig innpakningsmateriale. Våre produsenter kan bare bruke gjennomsiktige poly poser med selvklebende lukking, slik at den kan åpnes og lukkes flere ganger. Posene må være fremstilt av polytelen (PE) eller polypropylene (PP) og markert med symboler for resirkulering.

Vi har også sluttet med å bruke silisiumoksid for antig-mugg / fuktbeskyttelse og bruker nå et nøytralt produkt som innehar samme funksjon.

 

Dyrevelferd:
Hos Kingsland gjør vi vårt ytterste for å ta vår del av ansvaret for dyrevelferden. For å understreke dette tok vi allerede i 2012 et standpunkt om å aldri bruke ekte pels på våre produkter, til tross for d‍et faktum at vi hele tiden bare har brukt sertifisert pels. Videre ber vi til tilfeldige tidspunkter om et stort spekter av sertifikater og veterinærrapporter. Dette gjøres for å følge opp våre leverandører.

Kingsland ønsker å være en innovatør og en trendsetter, ikke bare når d‍et kommer til kvalitet og design på våre produkter, men også i saker som ikke synes for våre kunder. Alt d‍et som er skrevet ovenfor, reflekteres også i prisene på produktene fra Kingsland. D‍et koster å drive rettferdig og skikkelig, men vi har tatt et standpunkt om å holde oss til prinsippene våre!